Active Bussines Center Biuro Rachunkowe Cezary Dalewski Liber

O firmie

Usługi dla wskazanych segmentów szeroko rozumianej księgowości:

księgowość
- w pełnym zakresie lub
- wybranych segmentów lub
- przy pracy częściowo wykonywanej u klienta lub
- główny księgowy np. kontrakt menadźerski i inne. 

kadry i płace
- w pełnym zakresie lub
- wybranej grupy pracowników np. kadry zarządzającej (poufność) lub
- rozszerzenie usługi o sporządzanie przelewów wypłat, kontakty z pracownikami, wystawianie zaświadczeń o zarobkach
- porządkowanie zaszłości w tym ZUS i inne. 
 

Obsługiwane formy opodatkowania: Księgi handlowe(CIT-2, CIT-8, PIT-5, PIT-36, PIT-37 i inne), podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), karta podatkowa w tym najem w działalności gospodarczej, najem prywatny i najem w ryczałcie.

Podatek VAT (VAT-7) w tym mały podatnik, zasada kasowa, rozliczenia uproszczone, rejestry nabyć i dostaw, WNT, WDT, import i export, SAD, VAT-UE, VAT-RR rolników i inne. Ochrona środowiska. Podatek od środków transportu.

 

Zakres obsługi kadry płace: Listy płac na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowy o dzieło, deklaracje DRA z załącznikami (RCA, RSA, RZA, RMUA) włącznie, PIT-4R, PIT-11, PIT-8A, zaświadczena o zarobkach, RP-7, zasłki chorobowe, teczki osobowe, dokumentacja pracownicza (umowa o pracę, wypowiedzenia, porozumienia, świadectwa pracy i inne), obsługa SOD PFRON.